Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

Numărul de identificare din Registru: 29310761114-43
Data înscrierii: 10/02/2009 15:45:24

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 06/02/2015 12:41:36
Data ultimei actualizări anuale: 06/02/2015 12:41:36
Data-limită pentru următoarea actualizare: 06/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

OBFG

Personne morale de droit public

    Secțiunea de înregistrare

II - Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de întreprinderi/profesionale

Asociații comerciale și de întreprinderi

    Date de contact

Avenue de la Toison d'Or, 65
1060 Bruxelles
BELGIA

(+32) 2 648 20 98

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Patrick Henry

Président

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Doamna  Anne Jonlet

Représentante

    Obiective şi misiuni

Aux termes des articles 495 et 496 du code judiciaire belge, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone a pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs des membres des barreaux qui en font partie (barreau du Luxembourg belge, de Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, et ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) et est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Il prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Il peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone arrête des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées ci-dessus.
Il fixe, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifie. A cette fin, il arrête des règlements appropriés.

 • european
 • mondial
 • naţional

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

- Garanties procédurales en matière pénale (présomption d'innocence, aide judiciaire provisoire, enfants soupçonnés ou poursuivis)
- Projet de parquet européen
- Proposition de règlement sur la protection des données
- Surveillance de masse
- Proposition "secrets d'affaires"
- Evaluation des professions réglementées


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'aide juridique, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

25%: 1

1

0,2

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Cercetare şi tehnologie
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Societate informaţională
 • Tineret

    Membri și afiliere

CCBE (Conseil des Barreaux européens)

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.