Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

Identifikationsnummer i registret: 29310761114-43
Registreringsdato: 10-02-09 15:45:24

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 14-01-14 10:05:20
Seneste årlige opdatering 14-01-14 10:05:20


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)
Forkortelse: OBFG
Retlig form: Personne morale de droit public
Websted: http://www.avocats.be

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Patrick Henry
Stilling: Président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Anne Jonlet
Stilling: Représentante

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue de la Toison d'Or  65
1060 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 2 648 20 98
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Bureau de représentation:

Avenue des Nerviens 85 (boîte 9)
1040 Bruxelles
BELGIQUE

Tél: (+32) 2 735 73 90
Fax: (+32) 2 735 83 39

anne.jonlet@avocats.be

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Aux termes des articles 495 et 496 du code judiciaire belge, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone a pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs des membres des barreaux qui en font partie (Arlon, Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, et l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) et est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Il prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Il peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone arrête des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées ci-dessus.
Il fixe, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifie. A cette fin, il arrête des règlements appropriés.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'aide juridique, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
CCBE (Conseil des Barreaux européens)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.