Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

Identifikationsnummer i registret: 29310761114-43
Registreringsdato: 10/02/2009 15:45:24

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 06/02/2015 12:41:36
Seneste årlige opdatering: 06/02/2015 12:41:36
Næste ajourføring skal senest ske den: 06/02/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique)

OBFG

Personne morale de droit public

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Avenue de la Toison d'Or, 65
1060 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 2 648 20 98

    Juridisk ansvarlig

Patrick Henry

Président

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Anne Jonlet

Représentante

    Mål og opgaver

Aux termes des articles 495 et 496 du code judiciaire belge, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone a pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs des membres des barreaux qui en font partie (barreau du Luxembourg belge, de Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, et ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) et est compétent en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Il prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Il peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone arrête des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées ci-dessus.
Il fixe, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifie. A cette fin, il arrête des règlements appropriés.

 • europæisk plan
 • verdensplan
 • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

- Garanties procédurales en matière pénale (présomption d'innocence, aide judiciaire provisoire, enfants soupçonnés ou poursuivis)
- Projet de parquet européen
- Proposition de règlement sur la protection des données
- Surveillance de masse
- Proposition "secrets d'affaires"
- Evaluation des professions réglementées


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Toute activité qui touche à l'accès du citoyen à la justice, à l'aide juridique, à la défense des intérêts du justiciable.

Toute activité qui touche aux droits et aux intérêts professionnels des avocats, à la formation et à l'accès à la profession.

Toute activité qui touche aux obligations déontologiques et de loyauté professionnelle incombant aux avocats.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 1

1

0,2

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Unge

    Medlemskab og tilhørsforhold

CCBE (Conseil des Barreaux européens)

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.