Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Federation of European Film Directors - Fédération Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel

Tunnusnumber registris: 29280842236-21
Registreerimise kuupäev: 08/09/2009 16:17:35

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/03/2015 15:05:00
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/03/2015 15:05:00
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Federation of European Film Directors - Fédération Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel

FERA

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Avenue de la Toison d'Or, 60C
1060 Brussels
BELGIA

(+32) 25440333

    Juriidiliselt vastutav isik

Hakan Bjerking

Chairman of Executive Committee

    ELi asjade eest vastutav isik

Pauline Durand-Vialle

Chief Executive Officer

    Eesmärgid ja ülesanded

The Federation of European Film Directors (FERA), is a European, non-profit federation of 35 directors’ professional associations in 29 countries. Founded in Venice, Italy, in 1980, FERA has responded to the many changes in the audiovisual industry over the last thirty years always with the focus on how to maximize the creative, social and commercial potential of the audiovisual industry, art and culture.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- ongoing copyright reform
- new Creative Europe programme (MEDIA)
- upcoming AVMS Directive


 

Licenses for Europe

Ei

Cinema Expert Group / DG Connect

Ei

Ei

- Providing expertise on the European audiovisual sector and its professional directors situation when required to all relevant EU institutions
- Follow up of relevant legislative process

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1  

1

0,8

Our office is dedicated to
- represent the interest of directors as European audiovisual professionals at European level
- provide networking opportunities for our national member organizations

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Pauline DURAND-VIALLE 10/03/2015 06/03/2016

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Infoühiskond
  • Konkurents
  • Kultuur
  • Maksustamine
  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

http://www.filmdirectors.eu/?page_id=1673

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

FERA, AISBL is a member-based organization ; its income is based on its members' contributions.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.