Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Federation of European Film Directors - Fédération Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel

Tunnusnumber registris: 29280842236-21
Registreerimise kuupäev: 8.09.09 16:17:35

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.07.14 16:17:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.07.14 16:17:58


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Federation of European Film Directors - Fédération Européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel
Akronüüm: FERA
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.filmdirectors.eu

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hakan Bjerking
Ametikoht: Chairman of Executive Committee

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Pauline Durand-Vialle
Ametikoht: Chief Executive Officer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 60C Avenue de la Toison d'Or 
1060 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 25440333
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Federation of European Film Directors (FERA), is a European, non-profit federation of 39 directors’ professional associations in 29 countries. Founded in Venice, Italy, in 1980, FERA has responded to the many changes in the audiovisual industry over the last thirty years always with the focus on how to maximize the creative, social and commercial potential of the growing audiovisual industry, art and culture.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Pauline DURAND-VIALLE 19.02.14 14.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


European Parliament legislation process participation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Kultuur
 • Siseturg

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 39
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • ADA Austrian Directors’ Association (80 liiget)
 • Film Directors Guild of Azerbaijan (130 liiget)
 • ARRF - Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Film (94 liiget)
 • UBFM - Union of Bulgarian Film Makers (280 liiget)
 • DHFR – Croatian Film Directors Guild (105 liiget)
 • ARAS – Association of Czech Audiovisual Directors and Screenwriters (138 liiget)
 • Danish Film Directors (360 liiget)
 • Estonian Filmmakers’ Union (140 liiget)
 • SELO - Finnish Film Directors (100 liiget)
 • SRF – Société des Réalisateurs de Films (200 liiget)
 • GROUPE 25 IMAGES (80 liiget)
 • ARP - Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs (300 liiget)
 • BVR - Bundesverband Regie/Film and TV Directors Guild (500 liiget)
 • AG DOK – German Association of documentary filmmakers (775 liiget)
 • Greek Directors Society (400 liiget)
 • MRC - Directors Guild of Hungary (120 liiget)
 • HSD - Hungarian Society of Directors (100 liiget)
 • FilmJUS (2 000 liiget)
 • SKL – Guild Of Icelandic Film Directors (50 liiget)
 • SDGI - Screen Directors Guild of Ireland (160 liiget)
 • 100 AUTORI (341 liiget)
 • ANAC (90 liiget)
 • Latvian Filmmaker’s Union (90 liiget)
 • LKS - Lithuanian Filmmakers Union (60 liiget)
 • LARS – Luxembourgish Association of Filmmakers and Scriptwriters (50 liiget)
 • Dutch Directors Guild (228 liiget)
 • Norsk Filmforbund – Norwegian Filmmakers’ Association (150 liiget)
 • NFR - Directors Guild of Norway (120 liiget)
 • SFP - Association of Polish Filmmakers (920 liiget)
 • APR - Associação Portuguesa de Realizadores (53 liiget)
 • SCIRO - Societatea Cineastilor Independenti (90 liiget)
 • DACIN SARA (1 000 liiget)
 • Slovak Association of Film Directors (20 liiget)
 • DSR - Directors Guild of Slovenia (35 liiget)
 • CDCC - Collegi de Directors de Cinema de Catalonia (115 liiget)
 • TEATERFORBUNDET – Swedish Film Directors (155 liiget)
 • ARF/FDS - Association Suisse des Scénaristes et Réalisateurs de Films (244 liiget)
 • Directors UK (3 000 liiget)
 • EDN European Documentary Network (1 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • ASERBAIDŽAAN
 • ISLAND
 • NORRA
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 164 890
millest avalik rahastamine: 76 860
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 76 860
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 88 030
- annetused:
- liikmemaksud: 65 250
Other : 22 780
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.