Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Saint-Gobain Glass Benelux

Identifikationsnummer i registret: 29198603564-71
Registreringsdato: 10-05-10 12:40:26

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 23-04-14 08:28:54
Seneste årlige opdatering 17-04-14 17:18:45


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Saint-Gobain Glass Benelux
Forkortelse: SGGB
Retlig form: S.A.
Websted: http://befr.saint-gobain-glass.com/b2c/default.asp

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Guillaume le Gavrian
Stilling: General Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Anne Minne
Stilling: Standardisation Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue des Glaces Nationales  169
5060 Sambreville
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 71 26 13 96
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: we are producers of flat glass for use in buildings and in automotive industry. We also transform this basic glass into coated glass for solar control and for enhanced thermal insulation, into double or triple glazing, laminated glass for safety or acoustic insulation, toughened glass for safety or reinforced mechanical properties, etc.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


We are concerned by the defense of our interests as industrial producer of building materials. This covers aspects like the Construction Product Regulation, REACH regulation and the Dangerous Substances regulations, Ecolabel and Ecodesign Directives, Green Public Procurement, Energy Performance of Building Directive, Energy label directive...

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
We belong to the following associations:
* at Belgian level:
Fédération des Industries du Verre, (FIV / Indufed)
PMC
* at international level:
Glass for Europe
Glass Alliance Europe
CEPMC

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.