Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Syndicat national des industries du saumon et de la truite fumés

Identifikacijska številka v Registru: 29102102357-30
Datum registracije: 28.9.09 12:46:39

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.9.13 15:28:31
Datum zadnje letne spremembe: 27.9.13 15:28:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Syndicat national des industries du saumon et de la truite fumés
Kratica: STF
Pravni status: Syndicat professionnel
Spletna stran: http://www.adepale.org

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Sindikati

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jacques TROTTIER
Položaj: PRESIDENT

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Pierre COMMERE
Položaj: Secrétaire général

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: RUE D'ALESIA  44
75682 PARIS CEDEX 14
FRANCIJA
Telefon: (+33) 153914540
Telefaks: (+33) 153914470
Drugi podatki: L’objet du syndicat est, notamment :
1. de représenter et de défendre les intérêts généraux des fabricants de saumon et de truite fumés, tant sur le plan national que sur le plan international.
2. de rechercher et réaliser sur le plan technique et professionnel toutes améliorations susceptibles de favoriser le développement des entreprises dont il a la charge.
3. de provoquer l’adoption de toutes mesures utiles et de s’opposer au besoin par toutes les voies de droit à celles qui pourraient être préjudiciables aux entreprises adhérentes.
4. d’établir entre tous les fabricants de saumon et de truite fumés des liens d’union et de confraternité.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Représentation des intérêts des fabricants français de saumons et truites fumés
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Améliorer l'accès à la matière première notamment en favorisant les introductions en France de saumon à destination du fumage(principalement achats intracommunautaires à l'Irlande et au Royaume-Uni, et importation depuis la Norvège);
- Améliorer la qualité sanitaire des matières premières mises en oeuvre et des produits finis
- Améliorer l'image du produit
- Favoriser des règles d'étiquetage pertinentes, praticables et cohérentees dans le cadre des multiples législation alimentaire, de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM Pêche), et du contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Konkurenca
 • Potrošniki
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Trgovina
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
STF est membre constitutif de ADEPALE - Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, situé à la même adresse.

Via ADEPALE, STF est indirectement membre et participe aux travaux de AIPCE : Association des Industries du Poisson de l'UE (sise 77 Bd St Michel à Bruxelles)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.