Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Konrad-Adenauer-Stiftung

Identifikacijska številka v Registru: 2905437316-11
Datum registracije: 20.8.08 14:19:38

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 30.7.14 11:45:54
Datum zadnje letne spremembe: 30.7.14 11:45:54


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Konrad-Adenauer-Stiftung
Kratica: KAS
Pravni status: e.V.
Spletna stran: http://www.kas.de

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Hans-Gert Pöttering
Položaj: Vorsitzender

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jens  Paulus
Položaj: Head of Department

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
NEMČIJA
Telefon: (+49) 2241 2460
Telefaks: (+49) 22367074347
Drugi podatki: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 13
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Razvoj
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 900
Število včlanjenih organizacij: 0
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • ČEŠKA
 • ESTONIJA
 • FRANCIJA
 • HRVAŠKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • MADŽARSKA
 • NEMČIJA
 • POLJSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • ŠPANIJA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

 • AFGANISTAN
 • ARGENTINA
 • BOLIVIJA
 • BOSNA IN HERCEGOVINA
 • BRAZILIJA
 • ČILE
 • EGIPT
 • FILIPINI
 • GANA
 • GVATEMALA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IZRAEL
 • JAPONSKA
 • JUŽNA AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KENIJA
 • KITAJSKA
 • KOLUMBIJA
 • KONGO (DEMOKRATIČNA REPUBLIKA)
 • KOSTARIKA
 • MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
 • MALAVI
 • MALEZIJA
 • MAROKO
 • MEHIKA
 • MONGOLIJA
 • NAMIBIJA
 • NIGERIJA
 • NIKARAGVA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSIJA
 • SENEGAL
 • SRBIJA
 • TAJSKA
 • TUNIZIJA
 • TURČIJA
 • UGANDA
 • URUGVAJ
 • VENEZUELA
 • ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
 • ZIMBABVE
Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 136.000.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 131.300.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 125.400.000
- iz regionalnega/lokalnega vira: 3.300.000
aus EU-Mitteln : 2.600.000
pri čemer so drugi viri: 4.700.000
- donacije:
- prispevki članov:
Teilnehmerbeiträge : 2.000.000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2.700.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.