Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Konrad-Adenauer-Stiftung

Numărul de identificare din Registru: 2905437316-11
Data înscrierii: 20.08.2008 14:19:38

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.07.2014 11:45:54
Data ultimei actualizări anuale: 30.07.2014 11:45:54


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Konrad-Adenauer-Stiftung
Acronim: KAS
Statut juridic: e.V.
Site internet: http://www.kas.de

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Hans-Gert Pöttering
Funcţie: Vorsitzender

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jens  Paulus
Funcţie: Head of Department

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 2241 2460
Număr de fax: (+49) 22367074347
Alte informaţii cu privire la datele de contact: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 13
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Buget
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 900
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • CROAȚIA
 • ESTONIA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SLOVACIA
 • SPANIA
 • UNGARIA

 • AFGANISTAN
 • AFRICA DE SUD
 • ARGENTINA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
 • BRAZILIA
 • CAMBODGIA
 • CHILE
 • CHINA
 • COLUMBIA
 • COSTA RICA
 • EGIPT
 • FEDERAȚIA RUSĂ
 • FILIPINE
 • FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDIA
 • INDONEZIA
 • ISRAEL
 • JAPONIA
 • KENYA
 • MALAEZIA
 • MALAWI
 • MAROC
 • MEXIC
 • MONGOLIA
 • NAMIBIA
 • NICARAGUA
 • NIGERIA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • STATELE UNITE ALE AMERICII
 • THAILANDA
 • TUNISIA
 • TURCIA
 • UGANDA
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
 • ZIMBABWE
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 136.000.000
din care finanţare publică: 131.300.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 125.400.000
- din surse locale/regionale: 3.300.000
aus EU-Mitteln : 2.600.000
din alte surse: 4.700.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Teilnehmerbeiträge : 2.000.000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2.700.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.