Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Konrad-Adenauer-Stiftung

Inschrijvingsnummer in het register 2905437316-11
Inschrijvingsdatum: 20-8-08 14:19:38

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 30-7-14 11:45:54
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 30-7-14 11:45:54


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Konrad-Adenauer-Stiftung
Acroniem: KAS
Rechtsvorm: e.V.
Website: http://www.kas.de

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hans-Gert Pöttering
Functie: Vorsitzender

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jens  Paulus
Functie: Head of Department

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rathausallee  12
53757 St. Augustin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 2241 2460
Faxnummer: (+49) 22367074347
Overige contactgegevens: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 13
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Humanitaire hulp
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Ondernemingen
 • Ontwikkeling
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 900
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • ITALIË
 • KROATIË
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • POLEN
 • ROEMENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK

 • AFGHANISTAN
 • ARGENTINIË
 • BOLIVIA
 • BOSNIË EN HERZEGOVINA
 • BRAZILIË
 • CAMBODJA
 • CHILI
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • COSTA RICA
 • DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
 • EGYPTE
 • FILIPIJNEN
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDIA
 • INDONESIË
 • ISRAËL
 • JAPAN
 • KENIA
 • MACEDONIË, VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
 • MALAWI
 • MALEISIË
 • MAROKKO
 • MEXICO
 • MONGOLIË
 • NAMIBIË
 • NICARAGUA
 • NIGERIA
 • OEGANDA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSLAND
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • THAILAND
 • TUNESIË
 • TURKIJE
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
 • VERENIGDE STATEN
 • ZIMBABWE
 • ZUID-AFRIKA
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 136.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 131.300.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 125.400.000
- subnationale overheden: 3.300.000
aus EU-Mitteln : 2.600.000
waarvan uit andere bronnen: 4.700.000
- giften:
- contributies van de leden:
Teilnehmerbeiträge : 2.000.000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2.700.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.