Navigacijski put

Dodatni alati

 • Verzija za ispis
 • Smanjenje teksta
 • Povećanje teksta
 • Odaberi verziju jakog kontrasta
 • Odaberi verziju standardne boje
Profil subjekta upisanog u registar

Konrad-Adenauer-Stiftung

Identifikacijski broj u registru: 2905437316-11
Datum registracije: 2008.08.20 14:19:38

Podaci o vašoj organizaciji posljednji su put ažurirani 2014.07.30 11:45:54
 2014.07.30 11:45:54


Podnositelj registracije Organizacija ili samozaposlena osoba

Ime/naziv poduzeća: Konrad-Adenauer-Stiftung
Akronim: KAS
Pravni status: e.V.
Adresa web-mjesta: http://www.kas.de

Odjeljci

Odjeljak: IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove
preciznije: Strukovne skupine i istraživačke ustanove

Osoba s pravnom odgovornošću

Prezime, ime: g.  Hans-Gert Pöttering
Položaj: Vorsitzender

Osoba u stalnoj nadležnosti za odnose EU-a

Prezime, ime: g.  Jens  Paulus
Položaj: Head of Department

Kontaktni podaci:

Kontaktni podaci uprave organizacije: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
NJEMAČKA
Telefonski broj: (+49) 2241 2460
Broj faksa: (+49) 22367074347
Drugi kontaktni podaci: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Ciljevi/mandat

Ciljevi/mandat organizacije: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Područja interesa organizacije:
 • globalni

Broj osoba koje se bave aktivnostima obuhvaćenim područjem primjene registra transparentnosti

Broj osoba: 13
Dodatne informacije:

Osobe akreditirane za pristup zgradama Europskog parlamenta

Nema akreditiranih osoba

Aktivnosti

Glavne inicijative EU-a u prethodnoj godini na koje su bile usmjerene aktivnosti obuhvaćene aktivnostima registra:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Područja interesa za obavijesti e-poštom o savjetovanjima i planovima

Područja koja je organizacija prijavila:
 • Energija
 • Gospodarski i financijski poslovi
 • Humanitarna pomoć
 • Opći i institucijski poslovi
 • Poduzetništvo
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Porezi
 • Pravosuđe i temeljna prava
 • Proračun
 • Proširenje
 • Razvoj
 • Unutarnje tržište
 • Unutarnji poslovi
 • Vanjska i obrambena politika te obrana
 • Vanjski odnosi
 • Zapošljavanje i socijalna pitanja

Ustroj

Ukupni broj članova koji su fizičke osobe: 900
Broj učlanjenih organizacija: 0
Učlanjene organizacije (Broj članova) :
Organizacija ima članove/zastupništvo u sljedećim zemljama:
 • BELGIJA
 • BUGARSKA
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • ESTONIJA
 • FRANCUSKA
 • HRVATSKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • MAĐARSKA
 • NJEMAČKA
 • POLJSKA
 • RUMUNJSKA
 • SLOVAČKA
 • ŠPANJOLSKA
 • UJEDINJENA KRALJEVINA

 • AFGANISTAN
 • ARGENTINA
 • BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
 • BOLIVIJA
 • BOSNA I HERCEGOVINA
 • BRAZIL
 • ČILE
 • DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO
 • EGIPAT
 • FILIPINI
 • GANA
 • GVATEMALA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IZRAEL
 • JAPAN
 • JUŽNA AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KENIJA
 • KINA
 • KOLUMBIJA
 • KOSTARIKA
 • MALAVI
 • MALEZIJA
 • MAROKO
 • MEKSIKO
 • MONGOLIJA
 • NAMIBIJA
 • NIGERIJA
 • NIKARAGVA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSKA FEDERACIJA
 • SENEGAL
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
 • SRBIJA
 • TAJLAND
 • TUNIS
 • TURSKA
 • UGANDA
 • URUGVAJ
 • VENEZUELA
 • ZIMBABVE
Dodatne informacije:

Umrežavanje

Podaci o članstvu organizacije u udruženju/federaciji/konfederaciji ili odnosu s drugim tijelima u formalnim i neformalnim mrežama.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Financijski podaci

Financijska godina: 01/2012 - 12/2012
Ukupni proračun: 136.000.000
od toga javno financiranje: 131.300.000
- iz europskih izvora:
- Nabava:
- Bespovratna sredstva:
- iz nacionalnih izvora: 125.400.000
- iz lokalnih/regionalnih izvora: 3.300.000
aus EU-Mitteln : 2.600.000
iz drugih izvora: 4.700.000
- donacije:
- doprinosi članova:
Teilnehmerbeiträge : 2.000.000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2.700.000
Procjena troškova izravno povezanih sa zastupanjem interesa u institucijama EU-a koje je organizacija imala te godine:
Drugi (financijski) podaci koje je dala organizacija:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Kodeks ponašanja

Organizacija je pri registraciji potpisala kodeks ponašanja registra transparentnosti.