Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Konrad-Adenauer-Stiftung

Tunnistenumero rekisterissä: 2905437316-11
Rekisteröintipäivä: 20.8.2008 14:19:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.7.2014 11:45:54
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.7.2014 11:45:54


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Konrad-Adenauer-Stiftung
Lyhenne: KAS
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.kas.de

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hans-Gert Pöttering
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzender

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jens  Paulus
Tehtävä organisaatiossa: Head of Department

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 2241 2460
Faksinumero: (+49) 22367074347
Muita yhteystietoja: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 13
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Humanitaarinen apu
 • Kehitysyhteistyö
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 900
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • KROATIA
 • LATVIA
 • LIETTUA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • AFGANISTAN
 • ARGENTIINA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA JA HERTSEGOVINA
 • BRASILIA
 • CHILE
 • COSTA RICA
 • EGYPTI
 • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
 • ETELÄ-AFRIKKA
 • FILIPPIINIT
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDONESIA
 • INTIA
 • ISRAEL
 • JAPANI
 • KAMBODŽA
 • KENIA
 • KIINA
 • KOLUMBIA
 • KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
 • MALAWI
 • MALESIA
 • MAROKKO
 • MEKSIKO
 • MONGOLIA
 • NAMIBIA
 • NICARAGUA
 • NIGERIA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • THAIMAA
 • TUNISIA
 • TURKKI
 • UGANDA
 • URUGUAY
 • VENÄJÄ
 • VENEZUELA
 • YHDYSVALLAT
 • ZIMBABWE
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 136 000 000
josta julkista rahoitusta: 131 300 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 125 400 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 3 300 000
aus EU-Mitteln : 2 600 000
muista rahoituslähteistä: 4 700 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Teilnehmerbeiträge : 2 000 000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2 700 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.