Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Konrad-Adenauer-Stiftung

Identifikační číslo v rejstříku: 2905437316-11
Datum registrace: 20/08/2008 14:19:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 04/05/2015 13:01:34
Datum poslední roční aktualizace je: 30/04/2015 18:50:42
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Konrad-Adenauer-Stiftung

KAS

e.V.

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Rathausallee, 12
53757 St. Augustin
NĚMECKO

(+49) 2241 2460

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hans-Gert Pöttering

Vorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jens  Paulus

Head of Department

    Cíle a úkoly

Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- das gesamte Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2015
- Europäische Sicherheitspolitik
- Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen
- Klimapolitik der Europäischen Union sowie COP 21 Vorbereitungen
- Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 14  

14

14

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Kai Hergen Zenner 11/03/2015 09/03/2016
Olaf Wientzek 15/04/2015 13/04/2016
Luis Fernando Blanco Correia 18/04/2015 16/04/2016
Sabina Wölkner 19/05/2015 11/05/2016

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

900

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • ESTONSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • AFGHÁNISTÁN
 • ARGENTINA
 • BOLÍVIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIE
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • CHILE
 • ČÍNA
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • EGYPT
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KEŇA
 • KOLUMBIE
 • KOSTARIKA
 • MALAJSIE
 • MALAWI
 • MAROKO
 • MEXIKO
 • MONGOLSKO
 • NAMIBIE
 • NIGÉRIE
 • NIKARAGUA
 • PÁKISTÁN
 • PERU
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SENEGAL
 • SPOJENÉ STÁTY
 • SRBSKO
 • THAJSKO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UGANDA
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
 • ZIMBABWE

ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

138 700 000 €

134 100 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

128 200 000 €

3 200 000 €

2 700 000 €

4 600 000 €

2 000 000 €

2 600 000 €

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.