Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Konrad-Adenauer-Stiftung

Identifikační číslo v rejstříku: 2905437316-11
Datum registrace: 20.8.08 14:19:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.7.14 11:45:54
Datum poslední roční aktualizace je 30.7.14 11:45:54


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Konrad-Adenauer-Stiftung
Zkratka: KAS
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.kas.de

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Hans-Gert Pöttering
Funkce: Vorsitzender

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jens  Paulus
Funkce: Head of Department

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 2241 2460
Číslo faxu: (+49) 22367074347
Další kontaktní údaje: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 13
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 900
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • ESTONSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • AFGHÁNISTÁN
 • ARGENTINA
 • BOLÍVIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIE
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • CHILE
 • ČÍNA
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • EGYPT
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KEŇA
 • KOLUMBIE
 • KOSTARIKA
 • MALAJSIE
 • MALAWI
 • MAROKO
 • MEXIKO
 • MONGOLSKO
 • NAMIBIE
 • NIGÉRIE
 • NIKARAGUA
 • PÁKISTÁN
 • PERU
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SENEGAL
 • SPOJENÉ STÁTY
 • SRBSKO
 • THAJSKO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UGANDA
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
 • ZIMBABWE
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 136 000 000
z toho veřejné financování: 131 300 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 125 400 000
- z místních či regionálních zdrojů: 3 300 000
aus EU-Mitteln : 2 600 000
z toho ostatní zdroje: 4 700 000
- dary:
- členské příspěvky:
Teilnehmerbeiträge : 2 000 000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2 700 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.