Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Aero Studio d.o.o.

Id-nummer i registret: 29014878825-12
Registreringsdag: 2012-05-23 11:56:49

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-26 08:51:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-26 08:51:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Aero Studio d.o.o.
Förkortning: Aero Studio
Associationsform (rättslig ställning): limited company
Webbplats: http://www.aero-studio.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Igor Knezevic
Befattning: director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Igor Knezevic
Befattning: director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Miramarska street  15d
10000 Zagreb
KROATIEN
Telefon: (+385) 992544818
Fax: (+385) 15560777
Andra adressuppgifter: Aero Studio Co is a team of professionals in the field of law, notary, finance and architecture, with sam idea and intention - to consult.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Innovative, performance and results-driven management professionalism with extensive experience in leading and administrating business projects and operations within trading company and airline environments.

• Drives daily business project operations that include business planning and financial functions.
• Plays key roles in new business development and growth in alignment with business strategies.
• Advanced expertise in aviation business management, flight operations and equipment maintenance.
• Produces comprehensive reporting to meet organizational and regulatory requirements.


Leadership • Full Lifecycle Project Management • Financial Management • New Business Development
Aviation Pilot / Business Development • Reporting • Regulatory Compliance
Business Planning • Budget Development • Operations Management • Policies / Procedures
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Opening of new Croatian professional consultancy office with acomplished web address directly involved in information of public.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Bunker

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 500 000 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.