Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ILLYSE

Identitātes numurs Reģistrā: 28959189485-13
Reģistrācijas datums: 12.3.9 14:18:25

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.16.8 11:24:11
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.16.8 11:24:11


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ILLYSE
Akronīms:
Juridiskais statuss: Non profit Organisation
Tīmekļa vietne: http://www.illyse.net/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jean-François Mourgues
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Jean-François Mourgues
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: route de genas  225
Villeurbanne 69100
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 6 74 68 29 07
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: NGO acting locally to defend network neutrality and internet freedom

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Our goal is to promote and support the use of Internet and usenet, especially with non-commercial and educational use of any open network supporting IP protocol.
We are ISP and for our members. We take part in public events.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 25
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


aucune

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Informācijas sabiedrība
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 25
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • FRANCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
We are member of FFDN (Fédération FDN des FAI associatifs)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2011 - 03/2012
Kopējais budžets: 3 000
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 3 000
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 3 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.