Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ILLYSE

Tunnusnumber registris: 28959189485-13
Registreerimise kuupäev: 3.09.12 14:18:25

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.08.13 11:24:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.08.13 11:24:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ILLYSE
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Non profit Organisation
Veebisait: http://www.illyse.net/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-François Mourgues
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-François Mourgues
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 225 route de genas 
69100 Villeurbanne
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 6 74 68 29 07
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: NGO acting locally to defend network neutrality and internet freedom

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our goal is to promote and support the use of Internet and usenet, especially with non-commercial and educational use of any open network supporting IP protocol.
We are ISP and for our members. We take part in public events.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 25
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


aucune

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 25
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • PRANTSUSMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
We are member of FFDN (Fédération FDN des FAI associatifs)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2011 - 03/2012
Üldeelarve: 3 000
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 3 000
- annetused: 0
- liikmemaksud: 3 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.