Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Identifikacijska številka v Registru: 28892272773-56
Datum registracije: 14.12.09 8:56:23

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 21.11.13 9:31:23
Datum zadnje letne spremembe: 21.11.13 9:31:23


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Kratica: HWKNO
Pravni status: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Spletna stran: http://www.hwkno.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Toni Hinterdobler
Položaj: Hauptgeschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Toni Hinterdobler
Položaj: Hauptgeschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Ditthornstraße  10
93055 Regensburg
NEMČIJA
Telefon: (+49941) 7965102
Telefaks: (+49941) 7965103
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Wir kämpfen dort, wo den Handwerker der Schuh drückt: bei Steuerreformen, Gesetzesänderungen und vielem mehr.

Wir lassen von uns hören. Und zwar nachdrücklich bei Politik, Verwaltung, Behörden, Gesetzgeber, Wirtschaftsverbänden und in der Öffentlichkeit.

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist der starke Zusammenhalt in der Gemeinschaft des Handwerks. In Gesprächen mit unseren Mitgliedern erfahren wir von den Problemen und Anliegen. Dazu gehört auch der intensive Erfahrungsaustausch mit Innungen und Kreishandwerkerschaften. Nur so können wir mitgliederorientiert handeln und uns für die Interessen der Handwerker einsetzen.

Mit der Kammer hat das Handwerk eine Interessenvertretung, die das lokale und regionale Umfeld kennt
über detaillierte Kenntnisse der besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen im Handwerk verfügt
sich lokal, regional, landes-, bundes- und europaweit für bessere Konditionen im Handwerk einsetzt
Diese Aufgaben erfüllt die Handwerkskammer im Sinne ihrer Mitglieder.

Ergänzende Informationen siehe auch den Internetauftritt der HWKNO unter http://www.hwkno.de unter "Über uns"
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Alle für das Handwerk relevanten Themen.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Die HWKNO ist Mitglied des ZDH. (Siehe http://www.zdh.de)

Die HWKNO ist Mitglied des Bayerischen Handwerkstages (BHT)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 10.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.