Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Tunnistenumero rekisterissä: 28892272773-56
Rekisteröintipäivä: 14.12.2009 8:56:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.11.2013 9:31:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.11.2013 9:31:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Lyhenne: HWKNO
Organisaation oikeudellinen muoto: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Internet-osoite: http://www.hwkno.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Toni Hinterdobler
Tehtävä organisaatiossa: Hauptgeschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Toni Hinterdobler
Tehtävä organisaatiossa: Hauptgeschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ditthornstraße  10
93055 Regensburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+49941) 7965102
Faksinumero: (+49941) 7965103
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Wir kämpfen dort, wo den Handwerker der Schuh drückt: bei Steuerreformen, Gesetzesänderungen und vielem mehr.

Wir lassen von uns hören. Und zwar nachdrücklich bei Politik, Verwaltung, Behörden, Gesetzgeber, Wirtschaftsverbänden und in der Öffentlichkeit.

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist der starke Zusammenhalt in der Gemeinschaft des Handwerks. In Gesprächen mit unseren Mitgliedern erfahren wir von den Problemen und Anliegen. Dazu gehört auch der intensive Erfahrungsaustausch mit Innungen und Kreishandwerkerschaften. Nur so können wir mitgliederorientiert handeln und uns für die Interessen der Handwerker einsetzen.

Mit der Kammer hat das Handwerk eine Interessenvertretung, die das lokale und regionale Umfeld kennt
über detaillierte Kenntnisse der besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen im Handwerk verfügt
sich lokal, regional, landes-, bundes- und europaweit für bessere Konditionen im Handwerk einsetzt
Diese Aufgaben erfüllt die Handwerkskammer im Sinne ihrer Mitglieder.

Ergänzende Informationen siehe auch den Internetauftritt der HWKNO unter http://www.hwkno.de unter "Über uns"
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Alle für das Handwerk relevanten Themen.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Die HWKNO ist Mitglied des ZDH. (Siehe http://www.zdh.de)

Die HWKNO ist Mitglied des Bayerischen Handwerkstages (BHT)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 10 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.