Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Tunnusnumber registris: 28892272773-56
Registreerimise kuupäev: 14.12.09 8:56:23

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.11.13 9:31:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.11.13 9:31:23


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Akronüüm: HWKNO
Õiguslik vorm: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Veebisait: http://www.hwkno.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Toni Hinterdobler
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Toni Hinterdobler
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 10 Ditthornstraße 
93055 Regensburg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49941) 7965102
Faks: (+49941) 7965103
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Wir kämpfen dort, wo den Handwerker der Schuh drückt: bei Steuerreformen, Gesetzesänderungen und vielem mehr.

Wir lassen von uns hören. Und zwar nachdrücklich bei Politik, Verwaltung, Behörden, Gesetzgeber, Wirtschaftsverbänden und in der Öffentlichkeit.

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist der starke Zusammenhalt in der Gemeinschaft des Handwerks. In Gesprächen mit unseren Mitgliedern erfahren wir von den Problemen und Anliegen. Dazu gehört auch der intensive Erfahrungsaustausch mit Innungen und Kreishandwerkerschaften. Nur so können wir mitgliederorientiert handeln und uns für die Interessen der Handwerker einsetzen.

Mit der Kammer hat das Handwerk eine Interessenvertretung, die das lokale und regionale Umfeld kennt
über detaillierte Kenntnisse der besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen im Handwerk verfügt
sich lokal, regional, landes-, bundes- und europaweit für bessere Konditionen im Handwerk einsetzt
Diese Aufgaben erfüllt die Handwerkskammer im Sinne ihrer Mitglieder.

Ergänzende Informationen siehe auch den Internetauftritt der HWKNO unter http://www.hwkno.de unter "Über uns"
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Alle für das Handwerk relevanten Themen.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Die HWKNO ist Mitglied des ZDH. (Siehe http://www.zdh.de)

Die HWKNO ist Mitglied des Bayerischen Handwerkstages (BHT)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 10 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.