Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Identifikacijska številka v Registru: 28848847958-29
Datum registracije: 03/02/2012 15:03:08

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 11:40:39
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 11:40:39
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

FEBETRA

Beroepsvereniging

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Stapelhuisstraat, 5A
1020 Brussel
BELGIJA

(+32) 24256800

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Philippe Degraef

Directeur

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Philippe Degraef

Directeur

    Cilji in naloge

FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Alle activiteiten die een impact hebben op de sector van het wegvervoer de de logistiek


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 3

3

0,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Širitev
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

50.000 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.