Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Identifikacijska številka v Registru: 28848847958-29
Datum registracije: 3.2.12 15:03:08

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.1.14 9:57:18
Datum zadnje letne spremembe: 7.1.14 9:57:18


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques
Kratica: FEBETRA
Pravni status: Beroepsvereniging
Spletna stran: http://www.febetra.be

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Philippe Degraef
Položaj: Directeur

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Philippe Degraef
Položaj: Directeur

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Stapelhuisstraat  5A
1020 Brussel
BELGIJA
Telefon: (+32) 24256800
Telefaks: (+32) 24250568
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Širitev
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 50.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.