Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Inschrijvingsnummer in het register 28848847958-29
Inschrijvingsdatum: 3-2-12 15:03:08

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-1-14 9:57:18
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-1-14 9:57:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques
Acroniem: FEBETRA
Rechtsvorm: Beroepsvereniging
Website: http://www.febetra.be

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philippe Degraef
Functie: Directeur

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philippe Degraef
Functie: Directeur

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Stapelhuisstraat  5A
1020 Brussel
BELGIË
Telefoon: (+32) 24256800
Faxnummer: (+32) 24250568
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 50.000 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.