Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Identifikavimo numeris Registre: 28848847958-29
Registracijos data: 03/02/2012 15:03:08

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 11:40:39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 11:40:39
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

FEBETRA

Beroepsvereniging

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Stapelhuisstraat, 5A
1020 Brussel
BELGIJA

(+32) 24256800

    Teisiškai atsakingas asmuo

Philippe Degraef

Directeur

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Philippe Degraef

Directeur

    Tikslai ir uždaviniai

FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Alle activiteiten die een impact hebben op de sector van het wegvervoer de de logistiek


 

Non

Non

Non

Non

Non

Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 3

3

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

50 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.