Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 28848847958-29
Regisztráció időpontja: 2012.02.03. 15:03:08

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.01.07. 9:57:18
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.01.07. 9:57:18


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques
Rövidítés: FEBETRA
Jogi forma: Beroepsvereniging
Honlap: http://www.febetra.be

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Philippe Degraef
Beosztás: Directeur

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Philippe Degraef
Beosztás: Directeur

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Stapelhuisstraat  5A
Brussel 1020
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 24256800
Faxszám: (+32) 24250568
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Belső piac
 • Bővítés
 • Éghajlatpolitika
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Környezetvédelem
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: 50 000 €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.