Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

Identifikační číslo v rejstříku: 28848847958-29
Datum registrace: 03/02/2012 15:03:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:40:39
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:40:39
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners - Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques

FEBETRA

Beroepsvereniging

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Stapelhuisstraat, 5A
1020 Brussel
BELGIE

(+32) 24256800

    Osoba s právní odpovědností

pan  Philippe Degraef

Directeur

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Philippe Degraef

Directeur

    Cíle a úkoly

FEBETRA, de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, opgericht in 1946, staat met haar team ten dienste van het wegvervoer en de logistiek. Onze deskundigen zijn altijd in het getouw om het beroep veilig te stellen. Zowel op het vlak van wegvervoer als op het vlak van logistiek verzorgt FEBETRA de nodige bijstand zodat vervoerders en logistiekers zich hun kernactiviteit kunnen concentreren.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Alle activiteiten die een impact hebben op de sector van het wegvervoer de de logistiek


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying in verband met maten en gewichten vrachtwagens, smart tacograph, cabotage

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

IRU - International Road Transport Union
VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

50 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.