Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Organising Bureau of European School Student Unions

Numer identyfikacyjny w rejestrze 28818073021-14
Data rejestracji: 10-01-14 16:30:36

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-22 16:26:11
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-18 10:32:58


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Organising Bureau of European School Student Unions
Nazwa skrócona: OBESSU
Status prawny: Non Profit Organisation
Strona internetowa: http://www.obessu.org/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Rasmus Aberg
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Rasmus Aberg
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue de l'Industrie  10
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 485 177 205
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: general email: obessu@obessu.org
secretariat email: secretariat@obessu.org

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Organising Bureau of European School Student Unions is the platform for cooperation between national school student unions active in general secondary and secondary vocational education in Europe. It was founded in April 1975 in Dublin, Ireland, and brings together more than 20 member and candidate organisations from all over Europe. All members are independent, national, representative and democratic school student organisations. OBESSU is a member of the European Youth Forum and of EUCIS-LLL, an associate member of the European Students’ Union and a stakeholder formally recognized by the Council of Europe and the European Union.

As OBESSU we stand together to represent the views of the school students in Europe towards the different educational institutions and platforms, to uphold and improve the quality and accessibility of education and educational democracy in Europe, to improve the conditions in the secondary schools in Europe, to promote greater solidarity, cooperation and understanding among the school students and to put an end of the discrimination and injustice where they exist within the educational systems in European countries. The work of OBESSU is based on the statutory documents, the work plan and the political platform.

OBESSU has the following objectives:
- To represent the school students as stakeholders of their educational systems, and in issues in their lives;
- To provide assistance and support to the national school student unions and co-operate for the development of school student structures;
- To encourage and enable exchange of experience and good practices among the national school students unions;
- To promote equal access to education and to strive for the end of all discrimination and injustice within the educational and upbringing systems;
- To contribute to the development of democratic education systems in Europe, that promotes active citizenship in all forms;
- To promote solidarity and understanding between young people;
- To provide assistance and support to the national school student unions and co-operate for the development of school student structures.

In order to reach our objectives, we:
- Fight for the interests of all school students in Europe;
- Represent our member organisations towards the relevant bodies and institutions;
- Act as a coordinating body for national and regional representative school student organisations, unions and structures in Europe;
- Establish partnership/cooperation between the educational stakeholders;
- Organise activities for our member organisations (seminars, training courses, conferences, round tables, etc.);
- Work on the establishment/ development/ strengthening of school student structures, encouraging and supporting students to stand up and organize themselves on national level, offering them training and technical assistance;
- Act as a resource and information centre for the different school student initiatives/ movements/ educational contacts in the countries all over Europe;
- Publish a monthly newsletter;
- Publish different materials/ manuals for school student organisations and promote existing ones.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Lars Rasmus Aberg 14-01-28 15-01-24

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Several projects funded by Erasmus+; regular meetings with stakeholders in the field of education; frequent external representation towards official EU institutions as well as partner organisations.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • młodzież
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 24
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • AKS (10 000 Członkowie)
 • ASuBiH (1 000 Członkowie)
 • DGS (2 900 Członkowie)
 • DOS (1 800 Członkowie)
 • CANAE (2 000 Członkowie)
 • FSS (2 900 Członkowie)
 • ISSU (900 Członkowie)
 • MAKOSZ (800 Członkowie)
 • SIF (1 000 Członkowie)
 • UDS (8 000 Członkowie)
 • SLL (12 000 Członkowie)
 • UNSS (600 Członkowie)
 • UNL (8 000 Członkowie)
 • USO (1 200 Członkowie)
 • EEO (800 Członkowie)
 • LH (400 Członkowie)
 • ESCU (1 200 Członkowie)
 • LMS (1 100 Członkowie)
 • SAKKI (50 000 Członkowie)
 • CSU (1 000 Członkowie)
 • UNEL (500 Członkowie)
 • CNE (1 000 Członkowie)
 • VSK (1 000 Członkowie)
 • SUS (100 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WŁOCHY

 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • ISLANDIA
 • SERBIA
 • SZWAJCARIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
OBESSU is a member of the European Youth Forum and of EUCIS-LLL, an Associated Member of the European Students' Union.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 267 300
w tym środki publiczne: 184 300
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 150 000
- ze źródeł krajowych: 24 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
Council of Europe : 10 300
z innych źródeł: 83 000
- darowizny:
- składki członkowskie: 22 000
Specific grants for projects : 58 000
Travel reimbursements and other income : 3 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.