Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Lützenkirchen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 28758502529-81
Data Reġistrazzjoni: 21/10/2009 11:23:05

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/10/2014 10:57:48
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/10/2014 10:57:48


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Lützenkirchen
Akronimu: HGL
Statut legali: nicht verfügbar
Websajt: http://www.hgluetzenkirchen.info/

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  H.-Georg Lützenkirchen
Kariga: Politologe

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  H.-Georg Lützenkirchen
Kariga: Politologe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 54 Brüsseler Str. 
Köln 50674
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 2215107762
Numru tal-faks: (+49) 32125107538
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Konzeption - Beratung - Durchführung: europäische Kooperationsprojekte in den Bereichen Politik/Geschichte - Kultur - Sport

Forschung und Evaluation

Politische Erwachsenenbildung
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Antragsberatung EU-Förderprogramme (Grundtvig; Europa für BürgerInnen; Kultur)

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Edukazzjoni
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Sport
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 1
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-POLONJA
 • L-AWSTRIJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
SoVal: Netzwerk für Beratung, Lernen und Entwicklung - Deutschland, Österreich, Italien (www.soval.de)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Baġit globali: 24,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 24,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 12,000
- minn sors infranazzjonali:
Stiftungen : 12,000
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.