Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Markit

Tunnusnumber registris: 28748136794-46
Registreerimise kuupäev: 27.09.11 14:51:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 2.09.14 14:24:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.09.14 14:24:34


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Markit
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Corporation
Veebisait: http://www.markit.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lance Uggla
Ametikoht: Chief Executive Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marcus Schüler
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25 Ropemaker Street 4th floor
EC2Y 9LY London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2072602000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Markit is a leading, global financial information services company with over 3,000 employees. The company provides independent data, valuations and trade processing across all asset classes in order to enhance transparency, reduce risk and improve operational efficiency. Its client base includes the most significant institutional participants in the financial marketplace.

Most of Markit's processing services are provided by MarkitSERV. MarkitSERV provides a single gateway for OTC derivatives trade processing. By integrating trade confirmation, reporting, routing to clearing, allocations and portfolio reconciliation, MarkitSERV provides an end-to-end solution for post-trade transaction management of credit, interest rate, equity and foreign exchange derivatives. MarkitSERV also connects dealers and buy-side institutions to central clearing counterparties, trade repositories, and electronic swap markets.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Markit has been actively and constructively engaged in the discussion regarding regulatory reform of financial markets. We regularly provide regulatory authorities with our insights on current market practice, for example in relation to the confirmation of derivative transactions, efficient means of reporting transactions to Trade Repositories, clearing connectivity, or portfolio reconciliation practices. We have also advised regulatory bodies on approaches to enable timely and cost-effective implementation of newly established requirements, for example through the use of multi-layered phase-in or by providing participants with a choice of means for satisfying regulatory requirements. Additionally, we work closely with the industry and other relevant third-party providers to ensure adequate preparation, testing and data loading.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CSFI
Financial Futures Forum
Financial Information Services Division
FIX Protocol
FIA
EDM Council
Gulf Bond and Sukuk Association
International Swaps and Derivatives Association, Inc
Loan Market Association
Loan Syndication and Trading Association
QED

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.