Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Markit

Identifikační číslo v rejstříku: 28748136794-46
Datum registrace: 27/09/2011 14:51:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:38:15
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:38:15
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Markit

Corporation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Ropemaker Street, 25
4th floor
EC2Y 9LY London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2072602000

    Osoba s právní odpovědností

pan  Lance Uggla

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Marcus Schüler

Managing Director

    Cíle a úkoly

Markit is a leading, global financial information services company with over 3,000 employees. The company provides independent data, valuations and trade processing across all asset classes in order to enhance transparency, reduce risk and improve operational efficiency. Its client base includes the most significant institutional participants in the financial marketplace.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Markit has been actively and constructively engaged in the debate about regulatory reform in financial markets, including topics such as the implementation of the G20 commitments for OTC derivatives and the design of a regulatory regime for benchmarks.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.markit.com/Company/Industry-Involvement

CSFI
Financial Futures Forum
Financial Information Services Division
FIX Protocol
FIA
EDM Council
Gulf Bond and Sukuk Association
International Swaps and Derivatives Association, Inc
Loan Market Association
Loan Syndication and Trading Association
QED

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.