Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Facebook Ireland Limited

Id-nummer i registret: 28666427835-74
Registreringsdag: 2012-01-25 11:29:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-16 16:55:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-23 13:08:48


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Facebook Ireland Limited
Förkortning: FB-I
Associationsform (rättslig ställning): Limited company incorporated in the Republic of Ireland
Webbplats: https://www.facebook.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sonia Flynn
Befattning: Director of User Operations

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Erika Mann
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Hanover Reach, Hanover Key  5-7
Dublin 2 Dublin
IRLAND
Telefon: (+353) 1 5530 550
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Facebook SARL

Rond Point Schuman 11

1040 Brussels

Belgium

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and connected.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Melina Violari 2013-10-18 2014-10-16
Emil Valdelin 2014-03-25 2015-03-21
Erika Mann 2013-10-18 2014-10-31

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Data Protection

Online safety

Protection of Minors

Internet Policy

Human Rights

eCommerce

Innovation, jobs and growth

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Facebook is a member of the American Chamber of Commerce EU and the European Internet Foundation

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 01/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 400000  € och < 450000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.