Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Facebook Ireland Limited

Identifikavimo numeris Registre: 28666427835-74
Registracijos data: 12.1.25 11.29.27

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.16 16.55.17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.23 13.08.48


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Facebook Ireland Limited
Akronimas: FB-I
Teisinis statusas: Limited company incorporated in the Republic of Ireland
Svetainė: https://www.facebook.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sonia Flynn
Pareigos: Director of User Operations

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Erika Mann
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Hanover Reach, Hanover Key  5-7
Dublin 2 Dublin
AIRIJA
Telefono numeris: (+353) 1 5530 550
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Facebook SARL

Rond Point Schuman 11

1040 Brussels

Belgium

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and connected.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Melina Violari 13.10.18 14.10.16
Emil Valdelin 14.3.25 15.3.21
Erika Mann 13.10.18 14.10.31

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Data Protection

Online safety

Protection of Minors

Internet Policy

Human Rights

eCommerce

Innovation, jobs and growth

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Facebook is a member of the American Chamber of Commerce EU and the European Internet Foundation

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 400000  € ir < 450000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.