Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA

Identifikacijska številka v Registru: 28664854787-31
Datum registracije: 15.12.10 11:40:49

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 2.12.13 12:40:43
Datum zadnje letne spremembe: 2.12.13 12:40:43


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA
Kratica: FCVRE
Pravni status: FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Spletna stran: http://www.ue.gva.es

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd.

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime VICTORIA PALAU TARREGA
Položaj: DIRECTORA

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime VICTORIA PALAU TARREGA
Položaj: Directora

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: AVENUE EDMOND MESENS  7A
1040 BRUSELAS
BELGIJA
Telefon: (+32) 22824160
Telefaks: (+32) 22824161
Drugi podatki: Domicilio social en 46001 Valencia, Calle Caballeros 9.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: La FCVRE tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


La FCVRE representa todos los sectores de la Comunidad Valenciana con presencia en las políticas de la Unión Europea.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 12
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • ŠPANIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
La FCVRE pertenece a las siguientes redes: WATEREGIO; RED REGIONES LISBOA; ERRIN; RED NRG4SD; ASAMBLEA REGIONES EUROPA; WENLARGEMENT; EUREGHA; ENTERPRISE EUROPE NETWORK; RED SOCIAL ENSA; RED SOCIAL ELISAN; FORO EUROPEO DE ECONOMÍA REGIONAL; RED PARA PROMOCIÓN DE LAS CIUDADES MEDIAS DEL SUDOE; CONFERENCE OF PERIPHERAL AND MARITIME REGION; SUBSIDIARITY MONITORING NETWORK; ERLAI; COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS; GRUPO REGIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2010; EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION; AREPO; AREFLH; IRE;

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Skupni proračun: 1.270.400
pri čemer so javna finančna sredstva: 1.020.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 500.000
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira: 520.000
pri čemer so drugi viri: 250.400
- donacije: 0
- prispevki članov: 250.400
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.