Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA

Identifikacijska številka v Registru: 28664854787-31
Datum registracije: 15/12/2010 11:40:49

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/01/2015 18:18:17
Datum zadnje letne spremembe: 27/01/2015 18:18:17
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/01/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA

FCVRE

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

    Oddelek registracije

VI - Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.

Drugi javni podnacionalni organi

    Kontaktni podatki

Calle Caballeros 9
46001 Valencia
ŠPANIJA

(+34) 963866067

Av. Edmond Mesens 7A
1040 Bruselas
BELGIJA

(+32) 22824160

    Oseba, ki je pravno odgovorna

VICTORIA PALAU TARREGA

DIRECTORA

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

VICTORIA PALAU TARREGA

DIRECTORA

    Cilji in naloge

La FCVRE tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas.

regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Agricultura y Desarrollo Rural
Asuntos Económicos y Financieros
Asuntos generales e institucionales
Comercio
Competencia
Consumidores
Cultura
Desarrollo
Educación
Empleo y asuntos sociales
Empresa
Energía
Fiscalidad
Interior
Investigación y tecnología
Justicia y derechos fundamentales
Juventud
Medio ambiente
Mercado interior
Pesca y acuicultura
Política regional
Presupuesto
Redes transeuropeas
Relaciones exteriores
Salud pública
Sector audiovisual y medios de comunicación
Seguridad alimentaria
Sociedad de la información
Transporte


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

La FCVRE representa todos los sectores de la Comunidad Valenciana con presencia en las políticas de la Unión Europea.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 7   50%: 1  

8

7,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

21

La FCVRE pertenece a las siguientes redes: WATEREGIO; RED REGIONES LISBOA; ERRIN; RED NRG4SD; ASAMBLEA REGIONES EUROPA; WENLARGEMENT; EUREGHA; ENTERPRISE EUROPE NETWORK; RED SOCIAL ENSA; RED SOCIAL ELISAN; FORO EUROPEO DE ECONOMÍA REGIONAL; RED PARA PROMOCIÓN DE LAS CIUDADES MEDIAS DEL SUDOE; CONFERENCE OF PERIPHERAL AND MARITIME REGION; SUBSIDIARITY MONITORING NETWORK; ERLAI; COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS; GRUPO REGIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2010; EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION; AREPO; AREFLH; IRE;

 • ŠPANIJA

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

615.530 €

556.530 €

 €

181.175 €

EIT - Climate KIC

375.355 €

59.000 €

0 €

59.000 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.