Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Identifikacijska številka v Registru: 28526077094-54
Datum registracije: 08/11/2011 12:29:06

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/03/2015 17:09:48
Datum zadnje letne spremembe: 27/03/2015 17:09:48
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Danish NGO

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Svanevej, 12
2400 Copenhagen
DANSKA

(+45) 35 24 50 90

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Troels Dam Christensen

Coordinator

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Troels Dam Christensen

Coordinator

    Cilji in naloge

The Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development is a network of Danish development and environmental organisations working for sustainable development.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Climate, energy, CSR, Post 2015


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Contact to Danish member of The European Parliament on issues of environment, climate, energy, CSR and development

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

The secretariat only have 3 staff - but the member organisations more

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Okolje
  • Podnebni ukrepi
  • Razvoj
  • Ribištvo in ribogojstvo
  • Trgovina
  • Varnost živil
  • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

3

WWF Denmark(25000),
Greenpeace Denmark(25000),
DanChurchAid(30000),
CARE Denmark(20000),
IBIS(5000),
MS ActionAid(15000),
Danmarks Naturfredningsforening(120000),
FN-forbundet(3000),
Det Økologiske Råd(1000),
Verdens Skove(3000),
DOF(15000),
LØS(500),
Natur og Ungdom(1000),
Afrika Kontakt(1000),
DIB(500),
KULU(1000),
VedvarendeEnergi(3000),
Svalerne(500),
Øko-net(500),
IMGIA(500),
Amnesty Danmark(25000),
Dansk Røde Kors(50000)

  • DANSKA

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

300.000 €

255.000 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

255.000 €

45.000 €

45.000 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.