Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Identitātes numurs Reģistrā: 28526077094-54
Reģistrācijas datums: 11.8.11 12:29:06

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.24.10 12:07:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.24.10 12:07:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development
Akronīms:
Juridiskais statuss: Danish NGO
Tīmekļa vietne: http://www.92grp.dk

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Troels Dam Christensen
Amats Coordinator

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Troels Dam Christensen
Amats Coordinator

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Jemtelandsgade c/o CARE 1
Copenhagen 2300
DĀNIJA
Tālruņa numurs: (+45) 35 24 50 90
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Mail 92grp@92grp.dk

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development is a network of Danish development and environmental organisations working for sustainable development.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija: The secretariat only have 3 staff - but the member organisations more

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Contact to Danish member of The European Parliament on issues of environment, climate, energy, CSR and development

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Enerģētika
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Tirdzniecība
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 3
Organizāciju dalībnieču skaits: 22
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • WWF Denmark (25 000 Dalībnieki)
 • Greenpeace Denmark (25 000 Dalībnieki)
 • DanChurchAid (30 000 Dalībnieki)
 • CARE Denmark (20 000 Dalībnieki)
 • IBIS (5 000 Dalībnieki)
 • MS ActionAid (15 000 Dalībnieki)
 • Danmarks Naturfredningsforening (120 000 Dalībnieki)
 • FN-forbundet (3 000 Dalībnieki)
 • Det Økologiske Råd (1 000 Dalībnieki)
 • Verdens Skove (3 000 Dalībnieki)
 • DOF (15 000 Dalībnieki)
 • LØS (500 Dalībnieki)
 • Natur og Ungdom (1 000 Dalībnieki)
 • Afrika Kontakt (1 000 Dalībnieki)
 • DIB (500 Dalībnieki)
 • KULU (1 000 Dalībnieki)
 • VedvarendeEnergi (3 000 Dalībnieki)
 • Svalerne (500 Dalībnieki)
 • Øko-net (500 Dalībnieki)
 • IMGIA (500 Dalībnieki)
 • Amnesty Danmark (25 000 Dalībnieki)
 • Dansk Røde Kors (50 000 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • DĀNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 140 000
tostarp publiskais finansējums: 104 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 104 000
no citiem avotiem: 36 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 36 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.