Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Tunnistenumero rekisterissä: 28526077094-54
Rekisteröintipäivä: 8.11.2011 12:29:06

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.10.2013 12:07:45
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.10.2013 12:07:45


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Danish NGO
Internet-osoite: http://www.92grp.dk

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Troels Dam Christensen
Tehtävä organisaatiossa: Coordinator

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Troels Dam Christensen
Tehtävä organisaatiossa: Coordinator

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Jemtelandsgade c/o CARE 1
2300 Copenhagen
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 35 24 50 90
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Mail 92grp@92grp.dk

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development is a network of Danish development and environmental organisations working for sustainable development.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja The secretariat only have 3 staff - but the member organisations more

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Contact to Danish member of The European Parliament on issues of environment, climate, energy, CSR and development

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 3
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 22
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • WWF Denmark (25 000 edunvalvojaa)
 • Greenpeace Denmark (25 000 edunvalvojaa)
 • DanChurchAid (30 000 edunvalvojaa)
 • CARE Denmark (20 000 edunvalvojaa)
 • IBIS (5 000 edunvalvojaa)
 • MS ActionAid (15 000 edunvalvojaa)
 • Danmarks Naturfredningsforening (120 000 edunvalvojaa)
 • FN-forbundet (3 000 edunvalvojaa)
 • Det Økologiske Råd (1 000 edunvalvojaa)
 • Verdens Skove (3 000 edunvalvojaa)
 • DOF (15 000 edunvalvojaa)
 • LØS (500 edunvalvojaa)
 • Natur og Ungdom (1 000 edunvalvojaa)
 • Afrika Kontakt (1 000 edunvalvojaa)
 • DIB (500 edunvalvojaa)
 • KULU (1 000 edunvalvojaa)
 • VedvarendeEnergi (3 000 edunvalvojaa)
 • Svalerne (500 edunvalvojaa)
 • Øko-net (500 edunvalvojaa)
 • IMGIA (500 edunvalvojaa)
 • Amnesty Danmark (25 000 edunvalvojaa)
 • Dansk Røde Kors (50 000 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • TANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 140 000
josta julkista rahoitusta: 104 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 104 000
muista rahoituslähteistä: 36 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 36 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.