Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Αριθμός μητρώου: 28526077094-54
ημερομηνία της εγγραφής: 08/11/2011 12:29:06

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/03/2015 17:09:48
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/03/2015 17:09:48
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Danish NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Svanevej, 12
2400 Copenhagen
ΔΑΝΙΑ

(+45) 35 24 50 90

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Troels Dam Christensen

Coordinator

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Troels Dam Christensen

Coordinator

    Στόχοι και αποστολή

The Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development is a network of Danish development and environmental organisations working for sustainable development.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Climate, energy, CSR, Post 2015


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Contact to Danish member of The European Parliament on issues of environment, climate, energy, CSR and development

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

The secretariat only have 3 staff - but the member organisations more

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
  • Ανάπτυξη
  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δράση για το κλίμα
  • Εμπόριο
  • Ενέργεια
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Περιβάλλον

    Μέλη

3

WWF Denmark(25000),
Greenpeace Denmark(25000),
DanChurchAid(30000),
CARE Denmark(20000),
IBIS(5000),
MS ActionAid(15000),
Danmarks Naturfredningsforening(120000),
FN-forbundet(3000),
Det Økologiske Råd(1000),
Verdens Skove(3000),
DOF(15000),
LØS(500),
Natur og Ungdom(1000),
Afrika Kontakt(1000),
DIB(500),
KULU(1000),
VedvarendeEnergi(3000),
Svalerne(500),
Øko-net(500),
IMGIA(500),
Amnesty Danmark(25000),
Dansk Røde Kors(50000)

  • ΔΑΝΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

300.000 €

255.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

255.000 €

45.000 €

45.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.