Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Lithuanian Research Library Consortium

Identitātes numurs Reģistrā: 28474126547-47
Reģistrācijas datums: 02/09/2011 12:45:17

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 25/08/2014 13:36:53
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 25/08/2014 13:36:53

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Lithuanian Research Library Consortium

LMBA

NGO

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Gedimino Ave., 51
Vilnius LT-01504
LIETUVA

(+370) 5 2398684

(+370) 5 2398684

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Emilija Banionyte

President

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Emilija Banionyte

President

    Mērķi un uzdevumi

The key objectives and goals of the Association shall be follows:
1 to promote the establishment of virtual libraries, development and implementation of advanced technologies and innovation projects at the libraries;
2 to subscribe to online databases for the members of the Association and other libraries;
3 to coordinate acquisition of foreign periodical publications among research libraries;
4 to enhance inter-library loans among the members of the Association;
5 to protect freedom of reading and to provide users with unrestricted access to information resources stored in the libraries as well as to remotely used databases;
6 to support the open access initiatives to research information and to take part in propagation of openly accessed information resources;
7 to encourage qualification improvement of the Association’s employees;
8 to upgrade information literacy of the public;
9 to promote participation of Lithuanian research libraries in various programs and projects;
10 to maintain contacts with foreign and international library associations as well as with other organizations involved in similar types of activities.

valsts līmeņa

    Darbības

Education, research

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

11

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Informācijas sabiedrība
  • Izglītība
  • Pētniecība un tehnoloģija

    Dalība organizācijās

11

Alytus College(827),
European Humanitary University(1483),
General Jonas Zemaitis Lithuanian Military Academy(321),
ISM University of Management and Economics(1936),
Kaunas College(7254),
Kaunas County Public Library(16198),
Kaunas Technical College(1482),
Kaunas University of Technology(10558),
Klaipeda State College(3882),
Klaipeda County Ieva Simonaityte Public Library(15762),
Klaipeda University(5325),
The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences(11742),
LCC International University(501),
Lithuanian Music and Theatre Academy(881),
Lithuanian Sports University(1934),
Lithuanian Energy Institute(297),
Lithuanian Institute of Agrarian Economics(65),
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry(565),
Lithuanian Institute of History(113),
Lithuanian Library of Agriculture(824),
Lithuanian Library of Medicine(6079),
Lithuanian Library for the Blind(4519),
Lithuanian Maritime Academy(1542),
Aleksandras Stulginskis University(4501),
Lithuanian University of Health Sciences(7399),
Martynas Mazvydas National Library of Lithuania(11376),
Mykolas Romeris University(14919),
Panevezys County Gabriele Petkevicaite-Bite Public Library(13825),
Panevezys College(1800),
Siauliai State College(2624),
Povilas Visinskis Siauliai County Public Library(9110),
Siauliai University(4003),
Lithuanian Technical Library(8184),
Utena College(1942),
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences(7178),
Vilnius Coolege of Disign(674),
Vilnius College of Technologies and Design(3132),
Vilnius Cooperative College(780),
Adomas Mickevicius Vilnius County Public Library(15709),
Vilnius Academy of Fine Arts(1791),
Vilnius Gediminas Technical University(10378),
Lithuanian University of Educational Sciences(5528),
Vilnius St. Joseph's Seminary(20),
Vilnius University(19323),
Vytautas Magnus (the Great) University(8520),
Kolping University of Applied Science(422),
Žemaitija College(815),
International Business School at Vilnius University(1269),
Institute of the Lithuanian Literature and Folklore(100),
State Scientific Res. Inst. Center for Physical Sciences and Technolog(496)Vilnius Business College(404),
Kazimieras Simonavicius University(623),
SMK University of Applied Social Sciences(2267),
International School of Law and Business(527),
Northen Lithuanian College(228),
St. Ignatius Loyola College(1898)

  • LIETUVA

LIBER http://libereurope.eu/
EBLIDA http://www.eblida.org/
EIFL http://www.eifl.net/
ICOLC http://icolc.net/

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

5 217 753 €

5 100 385 €

 €

5 100 385 €

 €

 €

117 368 €

98 927 €

18 441 €

>= 200 000  € un < 250 000  €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.