Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

EURODOM

Identifikacijska številka v Registru: 28418016649-41
Datum registracije: 12.9.11 16:23:25

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 16.8.13 14:29:49
Datum zadnje letne spremembe: 16.8.13 14:29:49


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: EURODOM
Kratica:
Pravni status: Association loi 1901
Spletna stran: http://www.eurodom.org/

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Gerard BALLY
Položaj: Délégué Général

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Kalamantis Konstantinos
Položaj: Consultant

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue de l'arrivée Tour CIT Bureau 723 8
Poštni predal: BP196
75749 PARIS
FRANCIJA
Telefon: (+33) 0145672163
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :
Eurodom
Rue de Willems, 16
boite 208
1210 Bruxelles

Tel +32 (0)2 282 1800
fax +32 (0)2 282 1901

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: L'association Eurodom souhaite offrir à chacun la possibilité de comprendre le lien fort qui unit l'Union européenne aux départements français d'outre-mer qui font partie du territoire européen comme n'importe quelle région du continent. Ce lien s'exprime par la mise en oeuvre dans les DOM de la réglementation communautaire avec parfois quelques aménagements pour tenir compte de l'ultrapériphéricité de ces régions. Le soutien communautaire dans les DOM, grâce à la politique régionale de l'UE est une des marques de ce lien.

Les DOM souffrent de handicaps structurels permanents qui doivent rester à l'esprit de tous. Si les DOM sont les régions européennes les plus éloignées du continent, ils constituent des atouts fondamentaux pour l'Union européenne, notamment pour la politique extérieure, la pêche, ou la diversité culturelle de l'Union "unie dans la diversité".

Eurodom est une association qui représente, auprès des institutions nationales et communautaires, les secteurs économiques des départements français d'outre-mer.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 6
Dodatne informacije: Gerard Bally, Emmanuel Detter, Muriel de L'écotais, Konstantinos Kalamantis, Catherine Ullens de Schooten, Patrick Benayas

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Konstantinos KALAMANTIS 15.7.14 11.7.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Mise en oeuvre dans les DOM de la réglementation communautaire avec quelques aménagements pour tenir compte de l'ultrapériphéricité de ces régions.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranji trg
 • Proračun
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 1.650
Število včlanjenih organizacij: 33
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • CHAMBRE AGRICULTURE DE GUADELOUPE (50 Člani)
 • ASSOCANNE GUADELOUPE (50 Člani)
 • chambre de commerce de guadeloupe (50 Člani)
 • iguavie (50 Člani)
 • AMPI GUADELOUPE (50 Člani)
 • UNIONS DES ENTREPRISE DE GUADELOUPE (50 Člani)
 • GRANDS MOULIN DES ANTILLES (50 Člani)
 • MPI GUYANE (50 Člani)
 • Chambre de commerce de Guyane (50 Člani)
 • AMIV (50 Člani)
 • UGP BAN (50 Člani)
 • Chambre de commerce et d 'industrie de la martinique (50 Člani)
 • MEDEF MARTINIQUE (50 Člani)
 • MPI MARTINIQUE (50 Člani)
 • MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE (50 Člani)
 • SOCOPMA (50 Člani)
 • ADIR (50 Člani)
 • Chambre de commerce et d 'industrie de la Réunion (50 Člani)
 • CILAM (50 Člani)
 • COGEDAL (50 Člani)
 • URCOPA (50 Člani)
 • PROVAL (50 Člani)
 • ARIC (50 Člani)
 • ARIPA (50 Člani)
 • FEDERATIOB REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (50 Člani)
 • SUCRIERE DE LA REUNION (50 Člani)
 • SUCRERIE DE BOIS-ROUGE (50 Člani)
 • Region Guyane (50 Člani)
 • Region Guadeloupe (50 Člani)
 • Conseil général Martinique (50 Člani)
 • CIRT DOM (50 Člani)
 • CGM (50 Člani)
 • SICALAIT (50 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • FRANCIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Skupni proračun: 1.258.547
pri čemer so javna finančna sredstva: 201.326
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 201.326
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 1.057.221
- donacije:
- prispevki članov: 1.057.221
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Patrick Benayas