Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Impuls

Id-nummer i registret: 28374311971-12
Registreringsdag: 2009-07-08 12:32:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-11 08:46:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-11 08:46:45


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Impuls
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Patiënt organisation
Webbplats: http://impulsdigitaal.nl

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Tessa Reus, de
Befattning: Coördinator

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Tessa de Reus
Befattning: Coördinator

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Weltevreden  4A
3731 AL De Bilt
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+3130) 2310814
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar: This is a board of 5 members and 2 employees

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2 027
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 184 062
därav offentlig finansiering: 60 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 60 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 124 062
- gåvor: 3
- medlemsavgifter: 80 932
Lotgenotencontactdag : 15 313
Club van 100 : 1 837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3 360
Other activities (projects) : 22 437
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls