Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Impuls

Id-nummer i registret: 28374311971-12
Registreringsdag: 08/07/2009 12:32:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 11/06/2014 08:46:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 11/06/2014 08:46:45

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Impuls

Patiënt organisation

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Weltevreden, 4A
3731 AL De Bilt
NEDERLÄNDERNA

(+3130) 2310814

(+) 

E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

    Juridiskt ansvarig

Tessa Reus, de

Coördinator

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Tessa de Reus

Coördinator

    Mål och uppdrag

The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D

Europeiska

    Verksamhet

Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

7

This is a board of 5 members and 2 employees

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Folkhälsa
  • Informationssamhället
  • Regionalpolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utveckling
  • Utvidgning

    Medlemskap

2 027

  • BELGIEN
  • NEDERLÄNDERNA
  • TYSKLAND

ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

184 062 €

60 000 €

 €

 €

60 000 €

 €

124 062 €

3 €

80 932 €

15 313 €

1 837 €

180 €

3 360 €

22 437 €

< 50 000  €

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls