Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Impuls

Numărul de identificare din Registru: 28374311971-12
Data înscrierii: 08.07.2009 12:32:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 11.06.2014 08:46:45
Data ultimei actualizări anuale: 11.06.2014 08:46:45


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Impuls
Acronim:
Statut juridic: Patiënt organisation
Site internet: http://impulsdigitaal.nl

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Tessa Reus, de
Funcţie: Coördinator

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Tessa de Reus
Funcţie: Coördinator

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Weltevreden  4A
3731 AL De Bilt
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+3130) 2310814
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 7
Informații complementare: This is a board of 5 members and 2 employees

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Dezvoltare
 • Extindere
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 2.027
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • GERMANIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 184.062
din care finanţare publică: 60.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 60.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 124.062
- donaţii: 3
- cotizaţii ale membrilor: 80.932
Lotgenotencontactdag : 15.313
Club van 100 : 1.837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3.360
Other activities (projects) : 22.437
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls