Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Impuls

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 28374311971-12
Data Reġistrazzjoni: 08/07/2009 12:32:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/06/2014 08:46:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/06/2014 08:46:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Impuls
Akronimu:
Statut legali: Patiënt organisation
Websajt: http://impulsdigitaal.nl

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Tessa Reus, de
Kariga: Coördinator

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Tessa de Reus
Kariga: Coördinator

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 4A Weltevreden 
De Bilt 3731 AL
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+3130) 2310814
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari: This is a board of 5 members and 2 employees

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Tkabbir
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 2,027
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-BELĠJU
 • IL-ĠERMANJA
 • L-OLANDA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 184,062
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 60,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 60,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 124,062
- donazzjonijiet: 3
- miżati tal-membri: 80,932
Lotgenotencontactdag : 15,313
Club van 100 : 1,837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3,360
Other activities (projects) : 22,437
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls