Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Impuls

Identitātes numurs Reģistrā: 28374311971-12
Reģistrācijas datums: 09.8.7 12:32:53

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.6 08:46:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.11.6 08:46:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Impuls
Akronīms:
Juridiskais statuss: Patiënt organisation
Tīmekļa vietne: http://impulsdigitaal.nl

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Tessa Reus, de
Amats Coördinator

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Tessa de Reus
Amats Coördinator

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Weltevreden  4A
De Bilt 3731 AL
NĪDERLANDE
Tālruņa numurs: (+3130) 2310814
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 7
Papildu informācija: This is a board of 5 members and 2 employees

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Informācijas sabiedrība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 2 027
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • NĪDERLANDE
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 184 062
tostarp publiskais finansējums: 60 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 60 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 124 062
- ziedojumi: 3
- dalībnieku iemaksas: 80 932
Lotgenotencontactdag : 15 313
Club van 100 : 1 837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3 360
Other activities (projects) : 22 437
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls