Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Impuls

Αριθμός μητρώου: 28374311971-12
ημερομηνία της εγγραφής: 8/7/2009 12:32:53 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 11/6/2014 8:46:45 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 11/6/2014 8:46:45 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Impuls
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Patiënt organisation
Δικτυακός τόπος: http://impulsdigitaal.nl

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Tessa Reus, de
Θέση: Coördinator

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Tessa de Reus
Θέση: Coördinator

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 4A Weltevreden 
3731 AL De Bilt
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+3130) 2310814
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 7
Συμπληρωματικά στοιχεία: This is a board of 5 members and 2 employees

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιφερειακή πολιτική

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 2.027
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 184.062
από δημόσια χρηματοδότηση: 60.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 60.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 124.062
- δωρεές: 3
- συνδρομές μελών: 80.932
Lotgenotencontactdag : 15.313
Club van 100 : 1.837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3.360
Other activities (projects) : 22.437
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls