Навигационна пътека

Допълнителни инструменти



    Профил на регистрираното лице

Impuls

Идентификационен номер в Регистъра: 28374311971-12
Дата на регистрация: 08/07/2009 12:32:53

Информацията за този субект е била последно изменена на: 11/06/2014 08:46:45
Последната годишна актуализация е извършена на: 11/06/2014 08:46:45

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Impuls

Patiënt organisation

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Weltevreden, 4A
3731 AL De Bilt
НИДЕРЛАНДИЯ

(+3130) 2310814

(+) 

E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

    Правно отговорно лице

Госпожа  Tessa Reus, de

Coördinator

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Tessa de Reus

Coördinator

    Цели и задачи

The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D

европейско равнище

    Дейности

Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

7

This is a board of 5 members and 2 employees

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Информационно общество
  • Обществено здраве
  • Общи и институционални въпроси
  • Развитие
  • Разширяване
  • Регионална политика
  • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

2 027

  • БЕЛГИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • НИДЕРЛАНДИЯ

ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

184 062 €

60 000 €

 €

 €

60 000 €

 €

124 062 €

3 €

80 932 €

15 313 €

1 837 €

180 €

3 360 €

22 437 €

< 50 000  €

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls