Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Impuls

Идентификационен номер в Регистъра: 28374311971-12
Дата на регистрация: 09-7-8 12:32:53

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-11 8:46:45
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-11 8:46:45


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Impuls
Инициали:
Правен статут: Patiënt organisation
Уебсайт: http://impulsdigitaal.nl

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Tessa Reus, de
Длъжност: Coördinator

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Tessa de Reus
Длъжност: Coördinator

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Weltevreden  4A
3731 AL De Bilt
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+3130) 2310814
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: E-mail: info@impulsdigitaal.nl
Website: www.impulsdigitaal.nl
Twitter: @Impulsdigitaal
Facebook: www.facebook.com/ImpulsmetADHD
Linked In: http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The importances of the diagnose of ADHD/ADD and other related disorders at (young)adults (16+).
Solve the lack of information about ADHD/ADD and related disorders in the adulthood.
Intent to help at all fases of a life with AD(H)D
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация: This is a board of 5 members and 2 employees

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lobbying political for better refund of medicines and treatments for ADHD in adulthood
Lobbying political for better and clearer rules for AD(H)D and driving license
AD(H)D and the Schengendeclaration
Lobbying political for better and clearer rules for ADHD/ADD and related disorders and insurances

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Информационно общество
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2 027
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
ADHD Europe
Platform Mental Health Disorders (LPGGz)
PsyQ, program for adults with AD(H)D
Balans, parent organisation for parents from children with learning- and behaviourdisorders
Network of ADHD in the childhood and the adulthood

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 184 062
от който публични средства: 60 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 60 000
- от регионални източници:
други източници: 124 062
- дарения: 3
- членски вноски: 80 932
Lotgenotencontactdag : 15 313
Club van 100 : 1 837
Sale from products : 180
Advertisements in magazine : 3 360
Other activities (projects) : 22 437
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Donations for activities and projects from funds and the Pharmaceitical Industrie

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Tessa de Reus, Coordinator, Impuls