Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

International Pharmaceutical Excipients Council Europe

Tunnusnumber registris: 28353785401-43
Registreerimise kuupäev: 2.03.11 10:53:06

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.02.14 10:30:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.02.14 10:30:52


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: International Pharmaceutical Excipients Council Europe
Akronüüm: IPEC Europe
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://ipec-europe.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Frank Milek
Ametikoht: Chair

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Carole Capitaine
Ametikoht: Association Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Avenue des Gaulois 
1040 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 736 53 54
Faks: (+32) 2 732 34 27
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: 1. To encourage the harmonization of different standards for the manufacture and use of pharmaceutical excipients that exist throughout the world.
2. To ensure and develop improved consumer safety in the manufacture and use of pharmaceutical excipients throughout the world.
3. To ensure and develop improved consumer safety in the manufacture and use of pharmaceutical excipients in a way that does not render the pharmaceutical products unsafe or ineffective.
4. To encourage the pharmaceutical profession and all national and international organisations operating in the field of pharmaceuticals or any related field to set up working groups (committees). To facilitate the recognition and introduction of new pharmaceutical excipients.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


None

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Konkurents
  • Rahvatervis
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Founding member of IPEC Federation, http://www.ipec.org and of EXCiPACT, http://www.excipact.org

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.