Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

International Pharmaceutical Excipients Council Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 28353785401-43
Datum registrace: 2.3.11 10:53:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.7.14 10:30:33
Datum poslední roční aktualizace je 3.2.14 10:30:52


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: International Pharmaceutical Excipients Council Europe
Zkratka: IPEC Europe
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://ipec-europe.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Frank Milek
Funkce: Chair

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Carole Capitaine
Funkce: Executive Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue du Luxembourg  16B
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 213 74 40
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: 1. To encourage the harmonization of different standards for the manufacture and use of pharmaceutical excipients that exist throughout the world.
2. To ensure and develop improved consumer safety in the manufacture and use of pharmaceutical excipients throughout the world.
3. To ensure and develop improved consumer safety in the manufacture and use of pharmaceutical excipients in a way that does not render the pharmaceutical products unsafe or ineffective.
4. To encourage the pharmaceutical profession and all national and international organisations operating in the field of pharmaceuticals or any related field to set up working groups (committees). To facilitate the recognition and introduction of new pharmaceutical excipients.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


None

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin
  • Hospodářská soutěž
  • Veřejné zdraví
  • Výzkum a technologie

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Founding member of IPEC Federation, http://www.ipec.org and of EXCiPACT, http://www.excipact.org

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.