Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Standard Life plc

Identifikační číslo v rejstříku: 28229947613-19
Datum registrace: 05/01/2012 12:25:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 07/07/2015 12:12:27
Datum poslední roční aktualizace je: 06/03/2015 11:26:34
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Standard Life plc

Standard Life

Public Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Lothian Road, 30
EH1 2DH Edinburgh
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44)1312465738

    Osoba s právní odpovědností

pan  David Nish

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jeff Newton

Senior Public Affairs Manager

    Cíle a úkoly

We specialise in asset management and long-term savings. We want to lead the way in helping people save and invest for their future, by offering the types of products and services that they need throughout their lives.

Our Group employs around 6,500 people internationally. Standard Life plc is listed on the London Stock Exchange with around 1.3 million individual shareholders across over 50 countries. And we're one of the top 500 companies worldwide, by revenue, as listed in the 2014 Fortune Global 500. [figures as at 31 January 2015]

At the core of our business is managing our customers' investments. In total we look after over £296 billion (1) of their assets.

We offer a range of products and services, through our Standard Life, Standard Life Investments, Standard Life Wealth and joint venture brands, to help people save for their future.

The Group operates in the UK, Europe, North America, Asia and Australia. We support around 4.5 million(2) customers worldwide, and a further 20 million(1) through our joint ventures in China and India.

(1) As at 31 December 2014.
(2) As at 31 January 2015.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Changes, strategy and policy related to financial services, long term savings, and investments. Consultations relating to our customers' financial wellbeing. Ongoing engagement with policy makers relevant to our ongoing business activities within the financial services sector.


 

Ne

Ne

In the past, we had an expert take part in the European Contract Law working group at the Commission.

Ne

Ne

Solvency II implementation, MiFID/MiFIR II implementation

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

We have one full-time person responsible for EU affairs who does not have an access pass to the EP. There are others who are involved as required in an advisory capacity, when their relevant expertise is helpful to discuss specific areas of consultation.

In addition, there are several large teams working on implementation of Solvency II and MiFID; none of these people have badges to the EP.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Standard Life belongs to, and engages with, a range of organisations whose activities may be relevant. Key groups are: Association of British Insurers (ABI), Investment Association (IA), Confederation of British Industry (CBI), Financial Future (FF), European Fund and Asset Management Association (EFAMA), Scottish Financial Enterprise (SFE), City of London Corporation, TheCityUK, European Insurance CRO (Chief Risk Officer) Forum, European Insurance CFO (Chief Finance Officer) Forum. We also subscribe to DeHavilland's EU monitoring service, and we use Cicero as our Brussels-based public affairs consultancy.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.