Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Visa Sweden Förening

Numer identyfikacyjny w rejestrze 28095488537-94
Data rejestracji: 12-04-10 13:22:41

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-14 09:57:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-14 09:57:24


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Visa Sweden Förening
Nazwa skrócona: VSF
Status prawny: Association
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Kurt Gjesten
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Kurt Gjesten
Pełniona funkcja: CEO

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Skomakaregatan  6
21134 Malmö
SZWECJA
Numer telefonu: (+46) 40250778
Numer faksu: (+46) 40250779
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Visa Sweden Förening is a business association who has the obligation in the interest of its members to promote its members interest in developing the Visa payment card business in Sweden

The association is open for any bank and/or Financial Institution being a member of Visa Europe and operating in Sweden.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


ECB Rec for security for Internet Payments
DG Payment Package as of 24.7.2013

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.