Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Visa Sweden Förening

Identifikavimo numeris Registre: 28095488537-94
Registracijos data: 12.4.10 13.22.41

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.14 09.57.24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.14 09.57.24


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Visa Sweden Förening
Akronimas: VSF
Teisinis statusas: Association
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kurt Gjesten
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kurt Gjesten
Pareigos: CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Skomakaregatan  6
21134 Malmö
ŠVEDIJA
Telefono numeris: (+46) 40250778
Faksas: (+46) 40250779
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Visa Sweden Förening is a business association who has the obligation in the interest of its members to promote its members interest in developing the Visa payment card business in Sweden

The association is open for any bank and/or Financial Institution being a member of Visa Europe and operating in Sweden.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ECB Rec for security for Internet Payments
DG Payment Package as of 24.7.2013

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.