Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Visa Sweden Förening

Tunnistenumero rekisterissä: 28095488537-94
Rekisteröintipäivä: 10.4.2012 13:22:41

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.3.2014 9:57:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.3.2014 9:57:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Visa Sweden Förening
Lyhenne: VSF
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Kurt Gjesten
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Kurt Gjesten
Tehtävä organisaatiossa: CEO

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Skomakaregatan  6
21134 Malmö
RUOTSI
Puhelinnumero: (+46) 40250778
Faksinumero: (+46) 40250779
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Visa Sweden Förening is a business association who has the obligation in the interest of its members to promote its members interest in developing the Visa payment card business in Sweden

The association is open for any bank and/or Financial Institution being a member of Visa Europe and operating in Sweden.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


ECB Rec for security for Internet Payments
DG Payment Package as of 24.7.2013

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.