Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Visa Sweden Förening

Идентификационен номер в Регистъра: 28095488537-94
Дата на регистрация: 10/04/2012 13:22:41

Информацията за този субект е била последно изменена на: 19/04/2015 20:47:26
Последната годишна актуализация е извършена на: 19/04/2015 20:47:26
Следваща актуализация най-късно до: 19/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Visa Sweden Förening

VSF

Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Профсъюзи и професионални сдружения

    Координати за връзка

Stortorget 13 B.5
21122 Malmö
ШВЕЦИЯ

(+46) 40250778

    Правно отговорно лице

Господин  Kurt Gjesten

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Kurt Gjesten

CEO

    Цели и задачи

The Visa Sweden Förening is a business association who has the obligation in the interest of its members to promote its members interest in developing the Visa payment card business in Sweden

The association is open for any bank and/or Financial Institution being a member of Visa Europe and operating in Sweden.

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

participating in discussions regard the IF regulation and the PSD2 directive


 

Не

Не

Не

Не

Не

ECB Rec for security for Internet Payments
DG Payment Package as of 24.7.2013

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Икономически и финансови въпроси

    Членство

n/a

n/a

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

n/a

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.