Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Visa Sweden Förening

Идентификационен номер в Регистъра: 28095488537-94
Дата на регистрация: 12-4-10 13:22:41

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-14 9:57:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-14 9:57:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Visa Sweden Förening
Инициали: VSF
Правен статут: Association
Уебсайт:

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Kurt Gjesten
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Kurt Gjesten
Длъжност: CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Skomakaregatan  6
21134 Malmö
ШВЕЦИЯ
Телефонен номер: (+46) 40250778
Факс: (+46) 40250779
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Visa Sweden Förening is a business association who has the obligation in the interest of its members to promote its members interest in developing the Visa payment card business in Sweden

The association is open for any bank and/or Financial Institution being a member of Visa Europe and operating in Sweden.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


ECB Rec for security for Internet Payments
DG Payment Package as of 24.7.2013

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешен пазар
  • Икономически и финансови въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.