Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Kellen Europe

Identifikavimo numeris Registre: 27867672607-85
Registracijos data: 12/11/2009 10:06:55

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 26/04/2015 21:40:09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 26/04/2015 21:40:09
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 26/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Kellen Europe

Societe Anonyme S.A.

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Avenue Jules Bordet, 142
1140 Brussels
BELGIJA

(+32) 27611600

    Teisiškai atsakingas asmuo

Alfons Westgeest

Managing Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Rene Schroeder

Senior Consultant

    Tikslai ir uždaviniai

Kellen Europe's primary objective is to provide key professional services to European and Global business associations, individual membership organisations and special interest groups. We are dedicated to the concept of Association Management in Europe and worldwide.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 8

8

2

In total 8 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time on the assignments for their association clients. As 25% is the lowest bracket, we have chosen this one.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Hans Craen 26/08/2014 21/08/2015
Nicolás Fuents Colomer 26/08/2014 21/08/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ESAE (European Society of Association Executives)
SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € ir < 199 999 €

>= 100 000 € ir < 499 999 €

 • GAMA (Global Acetate Manufacturers Association)
 • Association of European Candle Makers (AECM)
 • International Stevia Council (ISC)
 • ERA (European Rental Association)
 • European Window Films Association (EWFA)
 • EUROBAT (Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers)
 • EPBA (European Portable Battery Association)

76 000 €

Batteries 2020

0 €

None

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
SEAP Code of Conduct