Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Kellen Europe

Tunnusnumber registris: 27867672607-85
Registreerimise kuupäev: 12.11.09 10:06:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 22.10.14 9:49:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22.10.14 9:49:02


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Kellen Europe
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Societe Anonyme S.A.
Veebisait: http://www.kelleneurope.com/

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alfons Westgeest
Ametikoht: Managing Partner

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rene Schroeder
Ametikoht: Senior Consultant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 142 Avenue Jules Bordet 
1140 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27611600
Faks: (+32) 27611699
Muud kontaktandmed: Atlanta Office
1100 Johnson Ferry Road, Suite 300
Atlanta, GA 30342
Phone: (404) 252-3663
Fax: (404) 252-0774


New York Office
355 Lexington Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Phone: (212) 297-2122
Fax: (212) 370-9047


Washington D.C. Office
750 National Press Building
529 14th Street, NW
Washington, DC 20045
Phone: (202) 591-2438
Fax: (202) 223-9741


Chicago Office
1833 Centre Point Circle
Suite 123
Naperville, IL 60563
Phone: 630-696-4000
Fax: 630-544-5055

Denver Office
10200 W. 44th Avenue, Suite 304
Wheat Ridge, CO 80033
Phone: 720-881-6100
Fax: (720) 881-6101

Beijing Office
11/F, R.1177, Block A
Gateway Plaza
No.18 Xiaguangli
North Road, East Third Ring
Chaoyang District
Beijing, 100027 China
Phone: +86 10 59231096
Fax: +86 10 59231090

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Kellen Europe's primary objective is to provide key professional services to European and Global business associations, individual membership organisations and special interest groups. We are dedicated to the concept of Association Management in Europe and worldwide.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 7
Lisateave: In total 7 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time on the assignments for their association clients.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Nicolás Fuents Colomer 26.08.14 21.08.15
Hans Craen 26.08.14 21.08.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ESAE (European Society of Association Executives)
SEAP (Society of European Affairs Professionals)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 250000  € ja < 300000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • PRISM (Professional Records & Information Services Management)
 • ERA (European Rental Association)
 • GAMA (Global Acetate Manufacturers Association)
 • International Stevia Council (ISC)
 • Association of European Candle MAkers (AECM)
 • EU-Russia Industrialists' Round Table (IRT)


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • EPBA (European Portable Battery Association)
 • European Window Films Association (EWFA)
 • EUROBAT (Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers)

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 76 650 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
SEAP Code of Conduct