Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Kellen Europe

Tunnusnumber registris: 27867672607-85
Registreerimise kuupäev: 12/11/2009 10:06:55

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 26/04/2015 21:40:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26/04/2015 21:40:09
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 26/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Kellen Europe

Societe Anonyme S.A.

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Avenue Jules Bordet, 142
1140 Brussels
BELGIA

(+32) 27611600

    Juriidiliselt vastutav isik

Alfons Westgeest

Managing Partner

    ELi asjade eest vastutav isik

Rene Schroeder

Senior Consultant

    Eesmärgid ja ülesanded

Kellen Europe's primary objective is to provide key professional services to European and Global business associations, individual membership organisations and special interest groups. We are dedicated to the concept of Association Management in Europe and worldwide.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 8

8

2

In total 8 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time on the assignments for their association clients. As 25% is the lowest bracket, we have chosen this one.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Nicolás Fuents Colomer 26/08/2014 21/08/2015
Hans Craen 26/08/2014 21/08/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

ESAE (European Society of Association Executives)
SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € ja < 199 999 €

>= 100 000 € ja < 499 999 €

 • GAMA (Global Acetate Manufacturers Association)
 • Association of European Candle Makers (AECM)
 • International Stevia Council (ISC)
 • ERA (European Rental Association)
 • European Window Films Association (EWFA)
 • EUROBAT (Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers)
 • EPBA (European Portable Battery Association)

76 000 €

Batteries 2020

0 €

None

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
SEAP Code of Conduct